Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że administratorem danych osobowych jest WBA Europa Sp. z o.o., KRS 0001062545.

Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług hotelarskich.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.

Dodatkowo po wyrażeniu zgody przez gościa, jego dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie udzielonej zgody. Dane mogą również podlegać profilowaniu w zakresie udzielonej zgody.

Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 7 dniach od daty ich rejestracji.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych..

Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:**

  • firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;
  • firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu;
  • firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
  • firmom świadczącym obsługę prawną.

W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu, lub za pomocą skrzynki mailowej recepcja@gorniczastrzecha.pl